Αναβολή έκτακτης γενικής συνέλευσης

Κατόπιν ψήφισης του Ν. 4938 / ΦΕΚ 109 / Τεύχος Α /6.6.2022 στο οποίο περιέχεται το άρθρο Νο 151 «Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού
αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020» και αφορά την παράταση της προθεσμίας μέχρι 31/12/2022 για την εναρμόνιση των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 15.06.2022.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ (.pdf)