Ανακοίνωση βαθμολογίας και κριτηρίων επιλογής αθλητών-αθλητριών για εθνικές ομάδες έτους 2020

Ανακοίνωση για τη βαθμολογία και τα κριτήρια επιλογής αθλητών-αθλητριών για εθνικές ομάδες έτους 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (.docx)