Ανακοίνωση ΓΓΑ για τον Νόμο 5025/24-2-2023 ΦΕΚ Α/42

O Νόμος 5025/24-2-2023 ΦΕΚ Α/42 με θέμα : «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας»

Δείτε εδώ