Ανακοίνωση ΕΛΟΤ για ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του αθλητικού νόμου, όπως ισχύουν και τις σχετικές ΚΥΑ, τα σωματεία – μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. που δεν διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο της Γ.Γ.Α., δεν μπορούν να συμμετέχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και των Ενώσεών της.