Ανακοίνωση και πρόγραμμα ζύγισης για τους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες

Ανακοίνωση και πρόγραμμα ζύγισης για τους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες που θα γίνουν 21 και 22 Μαρτίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (.pdf)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ (.pdf)