Επείγουσα ανακοίνωση προς όλα τα σωματεία και τους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΕΛΟΤ (ΑΡΘΡ. 31 ΠΑΡ. 2 Ν. 2725/1999) προπονητές

Ανακοίνωση προς όλα τα σωματεία και τους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΕΛΟΤ (ΑΡΘΡ. 31 ΠΑΡ. 2 Ν. 2725/1999) προπονητές

Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης της ΕΛ.Ο.Τ. από τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ταεκβοντό – ΠΕΠΤΑ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση της Γ.Σ. της ΕΛ.Ο.Τ. της 21-3-2017 ως η πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση των προπονητών του αθλήματος, ενημερώνουμε τους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΕΛ.Ο.Τ. προπονητές ότι το Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (άρθρ. 31 παρ. 4 β του ν. 2725/1999) θα εκδοθεί – χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα – από την ΠΕΠΤΑ. ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΠΕΠΤΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ