Επιτροπή αθλητών ΕΟΕ: Η διακήρυξη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών

Η διακήρυξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών.

IOC Athelts rights and responsibilities declaration – ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Athletes Rights and Respnsibilities Declaration