Κύπελλο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Τυχαία ζύγιση 1ης ημέρας

Η τυχαία ζύγιση της 1ης ημέρας για το Κύπελλο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα φιλοξενηθεί στην Αλεξανδρούπολη

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ