Κύπελλο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Τυχαία ζύγιση 2ης ημέρας

Η τυχαία ζύγιση της 2ης ημέρας για το Κύπελλο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που φιλοξενείται στην Αλεξανδρούπολη

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ