Κύπελλο «Γιώργος Βόλαρης» (1η ημέρα): Random Weight

Η τυχαία ζύγιση της 1ης ημέρας για το Κύπελλο «Γιώργος Βόλαρης»…

Random Male (.pdf)

Random Female (.pdf)