Κύπελλο Σταμάτης Κάσσης: Το πρόγραμμα ζύγισης

Tο πρόγραμμα ζύγισης του Κυπέλλου ΚΑΣΣΗΣ που θα διεξαχθεί στο Πολύγυρο στις18-19 Νοεμβρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ