ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Σχολή προπονητών Β` κατηγορίας: Προσωρινός πίνακας υποψηφίων και απορριπτέων

Ο προσωρινός πίνακας υποψηφίων και απορριπτέων για τη σχολή προπονητών Β` κατηγορίας

Δείτε τον πίνακα εδώ