Πανελλήνιοι Αγώνες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σχολικού έτους 2023-2024: Η προκήρυξη

H προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.), σχολικού έτους 2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ