Παράταση στις δηλώσεις συμμετοχής για το Κύπελλο «Γ. Βόλαρης» 2022