Προκριματικό πρωτάθλημα ΝΑ/ΝΓ (1η ημέρα): Random Weight

Προκριματικό πρωτάθλημα ΝΑ/ΝΓ (1η ημέρα)

Random Weight Νέων Ανδρών (.pdf)

Random Weight Νέων Γυναικών (.pdf)