Προκριματικό πρωτάθλημα ΝΑ/ΝΓ (2η ημέρα): Random weight

Προκριματικό πρωτάθλημα ΝΑ/ΝΓ (2η ημέρα)

Random Weight Νέων ανδρών (.pdf)

Random Weight Νέων γυναικών (.pdf)