Προκριματικό πρωτάθλημα Π/Κ (1η ημέρα): Random Weight

Προκριματικό πρωτάθλημα Π/Κ (1η ημέρα)

Random Weight Παίδων (.pdf)

Random Weight Νεανίδων (.pdf)