Πρόγραμμα Airbnb Athlete Travel Grant

Eνημέρωση από τον TOP Partner της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, την Airbnb, για το πρόγραμμα Airbnb Athlete Travel Grant.

AIRBNB ATHLETE TRAVEL GRANT – ACCOMMODATION SUPPORT (.pdf)