Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς όλα τα σωματεία μέλη της ΕΛΟΤ, με αφορμή το σεμινάριο που προτίθεται να διοργανώσει αρχές Ιανουαρίου 2021, στην ελληνική γλώσσα, για την απόκτηση του W.T. International Coach Certification, το οποίο επιβάλλεται να κατέχει ένας προπονητής προκειμένου να συμμετέχει από 1η Ιανουαρίου, σε βαθμολογούμενα G πρωταθλήματα.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΕΛ.Ο.Τ. ενημερώνει τα μέλη της ότι από 1/1/2021 όλοι οι προπονητές οφείλουν να κατέχουν το W.T. International Coach Certification, προκειμένου να συμμετέχουν εφεξής σε βαθμολογούμενα G πρωταθλήματα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ταεκβοντό, οι προπονητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα W.T. Online International Coach Certification Course (Level I ή Level II).

Όσοι είναι ήδη κάτοχοι κάρτας προπονητή (W.T.E. Coach card) από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό, η οποία είναι σε ισχύ έως τέλος του έτους 2020 ή μεταγενέστερα, έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν απευθείας στο Level II που προτίθεται να διοργανώσει η ΕΛ.Ο.Τ. αρχές Ιανουαρίου 2021 στην Ελληνική γλώσσα. Βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι ο απαραίτητος αριθμός συμπλήρωσης 50 συμμετεχόντων.

Σε αντίθετη περίπτωση (μη συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού των 50 συμμετεχόντων), δίνεται η ευκαιρία παρακολούθησης του σεμιναρίου Level II που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό, στην Αγγλική γλώσσα, στις 7 – 9 Ιανουαρίου 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση μη παρακολούθησης κάποιου από τα προαναφερόμενα σεμινάρια, από το νέο έτος θα πρέπει να επαναλάβετε την εκπαίδευσή σας, παρακολουθώντας το αντίστοιχο σεμινάριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Level I, εκτός εάν ήδη το έχετε παρακολουθήσει.

Ο τρόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική σύνδεση (on line).

Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμπλήρωση του απαραίτητου αριθμού των 50 συμμετεχόντων, καλείσθε έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως την πρόθεσή σας για την παρακολούθηση του σεμιναρίου που προτίθεται να διοργανώσει η ΕΛ.Ο.Τ. στην Ελληνική γλώσσα».