Στις 18 & 19 Δεκεμβρίου, στον Πολύγυρο, το Κύπελλο «Σταμάτης Κάσσης»