Το Σαββατοκύριακο 14-15 Δεκεμβρίου το Κύπελλο «Σταμάτης Κάσσης»