ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 4/10/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι η περίοδος μετεγγραφών για το έτος 2016
είναι από τις 15 έως τις 30 Οκτωβρίου 2016.
Ο σύλλογος για κάθε μετεγγραφή πρέπει να αποστείλει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς επίσης και να καταβάλλει παράβολο
150 ΕΥΡΩ στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας στην Τράπεζα
Πειραιώς (Αριθμός Λογαριασμού : 6577-105152-814).
Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε
στην Γραμματεία της ΕΛ.Ο.Τ.