ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16.08.2016

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή πρόσφατη καταχώρηση ανακοίνωσης του σωματείου με την επωνυμία ΣΠΟΤΕ, σχετικά με την ίδρυση σχολής προπονητών Ταεκβοντο WTF και την πρόσκληση των ενδιαφερομένων να απευθυνθούν προς το ΣΠΟΤΕ, η ΕΛ.Ο.Τ. ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο και ανακοινώνει τα εξής:

  1. Αποδεχόμενη τα εκκρεμή και επαναλαμβανόμενα επί εννέα (9) έτη αιτήματα της ΕΛ.Ο.Τ. για ίδρυση Σχολής Προπονητών Ταεκβοντό WTF, η Γ.Γ.Α. έχει συμπεριλάβει στον ενδεικτικό προγραμματισμό την ίδρυση Σχολής Προπονητών WTF για το 2ο τρίμηνο του 2017 (σχετικά τα υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/133562/9344/1772/1404-21/4/2016 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/135941/9478/1792/1417-22/4/2016 έγγραφα ΓΓΑ, τα οποία απευθύνονται στις Αθλητικές Ομοσπονδίες και την ΕΛ.Ο.Τ.!)
  2. Η απόφαση της ίδρυσης της Σχολής θα εκδοθεί και οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε συνεργασία της ΓΓΑ με την ΕΛ.Ο.Τ., ως αρμόδια για την υποβολή προτάσεων για την οργάνωση, λειτουργία, προγραμματισμό, ορισμό εκπροσώπων, προϋποθέσεων συμμετοχής κλπ.
  3. Ουδεμία σχέση ή οποιαδήποτε συμμετοχή ή εμπλοκή έχει ο ΣΠΟΤΕ με την οργάνωση, λειτουργία και προγραμματισμό Σχολών Προπονητών Ταεκβοντό WTF.
  4. Η δε ανάρτηση από το ΣΠΟΤΕ εγγράφου με το οποίο το τμήμα σχολών προπονητών της ΓΓΑ ενημερώνει τον ΣΠΟΤΕ ότι για την κατάρτιση της απόφασης ίδρυσης Σχολής Προπονητών θα συνεργαστεί με την αρμόδια αθλητική ομοσπονδία (εν προκειμένω την ΕΛ.Ο.Τ.), υπό καμία εκδοχή δεν καθιστά το ΣΠΟΤΕ εμπλεκόμενο φορέα, ώστε να καλεί το κοινό να απευθύνεται σε εκείνο για τις λεπτομέρειες της λειτουργίας της Σχολής!
  5. Πρόκειται για παραπλανητική ανακοίνωση με την οποία ο ΣΠΟΤΕ επιδιώκει αφενός να οικειοποιηθεί το αποτέλεσμα των θεσμικών ενεργειών της ΕΛΟΤ, αφετέρου να προσελκύσει, με τρόπο αθέμιτο και αντιαθλητικό την προσοχή του κοινού του αθλήματος.
  6. Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η ΕΛ.Ο.Τ., ως η εκ του νόμου ανώτατη συλλογική οργάνωση του αθλήματος, αναγνωρίζει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία ως «αντιπροσωπευτικότερα σωματεία προπονητών του αθλήματος που καλλιεργείται από την ΕΛ.Ο.Τ., κατά την έννοια του άρθρου 31 του ν.2725/1999, ως ισχύει, τα σωματεία α) με την επωνυμία«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ» (ΠΑ.Σ.Π.Ο.Α.Τ.)και β) με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ» (Π.Ε.Δ.Π.Ο.Τ.), εκ των οποίων η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποδέχθηκε αντιπροσωπευτικότερο σύνδεσμο προπονητών του οικείου αθλήματος, καλώντας εκπρόσωπο του πρώτου συνδέσμου στην επιτροπή του ΕΚΑΕΤ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31 ν.2725/1999

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΟΤ