ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση…