ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 LOGO

    Η Ελληνική Ομοσπονδία Tae Kwon Do έχει τη χαρά να σας ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του μεγάλου αυτού Ομίλου υγείας.
    Η συνεργασία αυτή καλύπτει εξ’ ολοκλήρου ένα μεγάλο μέρος των αναγκών αθλητές σχεδιασμού της Ομοσπονδίας που απαρτίζουν τις Εθνικές Ομάδες, αλλά και δίνει την ευκαιρία για παροχή ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών προς όλους τους αθλητές των σωματείων και τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας του Tαεκβοντό, με το ελάχιστο δυνατόν κόστος και το μέγιστο δυνατόν αποτέλεσμα για την υγεία τους.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ…