ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ

 

ΘΕΜΑ :  Ενημέρωση σχετικά με την χορήγηση βεβαιώσεων για διακρίσεις αθλητών – αθλητριών, σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων για την εγγραφή τους στον Ειδικό Πίνακα Διακρίσεων της Γ.Γ.Α. ή για νόμιμη χρήση

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μας απέστειλε εγκύκλιο σχετικά με το ανωτέρω θέμα (συμπεριλαμβανομένου και υποδείγματος αίτησης) την οποία και σας επισυνάπτουμε για ενημέρωση όσων αθλητών-αθλητριών ενδιαφέρονται να τους χορηγηθεί βεβαίωση για την διάκριση που είχαν από 1η έως 3η νίκη στους Πανελλήνιους Αγώνες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων για το άθλημα του Ταεκβοντό που διεξήχθησαν στις 13 Απριλίου 2016.

 

Σας επισημαίνουμε ότι οι τελειόφοιτοι μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση προς την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιουλίου 2016.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα : 210.3443090, 210.3443012 ( κ. Χριστιάνα Αγγελή, κ. Ευθύμιος Χριστοφιλόπουλος).

ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ.

 

Συνημμένα :
1). Εγκύκλιος ΥΠ.ΠΕ.Θ.,
2). Υπόδειγμα αίτησης