ΕΘΝΟΑ : Πρόσκληση ενδιαφέροντος Ελληνογερμανικών ανταλλαγών στον αθλητισμό

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, (ΕΘΝΟΑ) είναι ο συντονιστής του προγράμματος Ελληνογερμανικών ανταλλαγών για τη Νεολαία, το οποίο στοχεύει στην στήριξη των ανταλλαγών νέων από τη

Read More