Ανακοίνωση για την Κάρτα Υγείας Αθλητή

Ανακοίνωση εξέδωσε η Διεύθυνση Άθλησης για όλους, προβολής, ανάπτυξης αθλητισμού επιστημονικής υποστήριξης και διεθνών σχέσεων, αναφορικά με την Εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων της Κάρτας Υγείας

Read More

Ανακοίνωση για την Κάρτα Υγείας Αθλητή

Σύμφωνα με το Νόμο 4479/2017 και ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018, από την 9 Σεπτεμβρίου 2018, ισχύει η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ, η οποία θα προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία

Read More

Έναρξη εγγραφών στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Κάρτα Υγείας του Αθλητή

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΑΕ-ΟΑΚΑ) ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει, για τις καρδιολογικές εξετάσεις που απαιτούνται για την συμπλήρωση

Read More