ΠΕΠΤΑ : Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας Προπονητή

H αίτηση έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας Προπονητή στην Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ταεκβοντό (ΠΕΠΤΑ)

Read More

Επείγουσα ανακοίνωση προς όλα τα σωματεία και τους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΕΛΟΤ (ΑΡΘΡ. 31 ΠΑΡ. 2 Ν. 2725/1999) προπονητές

Ανακοίνωση προς όλα τα σωματεία και τους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΕΛΟΤ (ΑΡΘΡ. 31 ΠΑΡ. 2 Ν. 2725/1999) προπονητές

Read More

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ταεκβοντό (ΠΕΠΤΑ)

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ταεκβοντό (ΠΕΠΤΑ), με αφορμή την δεύτερη υπέρ της απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Read More