ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ.

   Με αφορμή τα πρωταθλήματα έτους 2015 και των αθλητών – αθλητριών σας που θα αιτηθούν εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σας γνωρίζουμε ότι θα απαιτηθεί ως δικαιολογητικό και η βεβαίωση ενεργού αθλητή.

   Όπως ισχύει σήμερα η κείμενη νομοθεσία ήτοι παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.4210/13 και κατά την περίπτωση 2 της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.4115/2013, η προϋπόθεση του ενεργού αθλητή, δεν εφαρμόζεται για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και 2014-2015. Για την εισαγωγή τους όμως κατά το έτος 2015-2016 και μέχρι εκδοθείσας νεότερης εγκυκλίου, θα απαιτείται ως πρόσθετο δικαιολογητικό η βεβαίωση ενεργού αθλητή.       

ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ.