Ανακοίνωση για δήλωση Ολυμπιακών κατηγοριών έτους 2017

Σε συνέχεια της Οδηγίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ και της σχετικής ανακοίνωσης της ΕΛ.Ο.Τ., αναφορικά με την υποχρέωση όλων των αθλητών – αθλητριών να δηλώσουν τις ολυμπιακές κατηγορίες στις οποίες επιθυμούν να ενταχθούν το έτος 2017, η ΕΛ.Ο.Τ. επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης δήλωσης, ουδεμία ευθύνη φέρει για την ενδεχόμενη μη κατάταξη των αθλητών – αθλητριών σε ολυμπιακές κατηγορίες, καθώς και για όποια άλλη δυσμενή γι’ αυτούς συνέπεια.