Ανακοίνωση για συμβάσεις προπονητών

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με έγγραφό της, ζητάει από την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό, στοιχεία των σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της, στο πλαίσιο λειτουργίας του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων για το έτος 2023.

Ως εκ τούτου, καλούνται τα σωματεία-μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό, να προσκομίσουν μέχρι την 23η Ιανουαρίου 2023 στην ΕΛΟΤ, τις συμβάσεις των προπονητών (σύμφωνα με τον Ν. 4809/19.6.2021 – άρθρο 36 – παράγραφος 5) που απασχολούν για την αγωνιστική περίοδο 2022-23, καθώς επίσης και πιθανή τροποποίηση στο καταστατικό των σωματείων, που να αφορά σε αλλαγή επωνυμίας. Όλα τα έντυπα θα πρέπει να συνοδεύονται από διαβιβαστικό το οποίο να φέρει την υπογραφή και ονοματεπώνυμα του προέδρου και του γενικού γραμματέα του σωματείου.

Όσα εκ των σωματείων – μελών έχουν προβεί σε έκδοση ψηφιακής κάρτας προπονητών τους στη πλατφόρμα της ΕΛ.Ο.Τ. και έχει λήξει η σύμβαση θα πρέπει ή να αναρτήσουν τη νέα σύμβαση περιόδου 2022-2023 ή να ακολουθήσουν τη διαδικασία της προηγούμενη παραγράφου.