Ανακοίνωση για την Κάρτα Υγείας Αθλητή

Ανακοίνωση εξέδωσε η Διεύθυνση Άθλησης για όλους, προβολής, ανάπτυξης αθλητισμού επιστημονικής υποστήριξης και διεθνών σχέσεων, αναφορικά με την Εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων της Κάρτας Υγείας Αθλητή από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Σύμφωνα με αυτήν, πλέον θα ισχύει μόνο η κάρτα υγείας αθλητή με πιστοποίηση από καρδιολόγο ή εξουσιοδοτημένο γιατρό από το ΕΚΑΕ, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να λάβει μέρος σε αγώνες ή για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας.

Η σχετική ανακοίνωση:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού περί της Κάρτας Υγείας Αθλητή, οι οποίες αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 (ΦΕΚ Β 3254/2018) οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ (έχει λήξει η παράταση που είχε δοθεί μέχρι τις 31/7/2019), καλούνται όλες οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες όπως μεριμνήσουν για τα ακόλουθα: 0

1. Η έκδοση της κάρτας υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις προπονήσεις και σε όλους τους αγώνες της οικείας Ομοσπονδίας.

2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.

3. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής του εκάστοτε αθλητή στον αγώνα.

Σχετικά Link

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ΦΕΚ