Ανακοίνωση για την ψηφιακή κάρτα

Ανακοίνωση της ΕΛΟΤ για την ψηφιακή κάρτα …

Για την ολοκλήρωση της “επιβεβαιωμένης” ψηφιακής κάρτας θα πρέπει να προβείτε στο τελικό στάδιο της πληρωμής στο πεδίο “ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ” αναρτώντας το παράβολο πληρωμής.
 
Συμβουλευτείτε τα βήματα στις “Οδηγίες” που βρίσκονται στη ψηφιακή πλατφόρμα.