Γενική Συνέλευση ΕΛΟΤ: Σωματεία με δικαίωμα ψήφου

Τα σωματεία με δικαίωμα ψήφου ενόψει της Γενικής Συνέλευσης στις 30/10/2023