ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΗΣ Μιχάλης

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΡΑΛΗΣ Χρήστος

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΔΑΜΙΔΟΥ Αλεξάνδρα

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ Μαρία

Δ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Ευάγγελος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΘΩΜΑΪΔΗΣ Νικόλαος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΧΟΥΧΟΥΛΗ Γεωργία

ΤΑΜΙΑΣ : ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ Γεράσιμος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ : ΚΟΡΤΖΗ Αντωνία

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ : ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Βασίλειος – Παναγιώτης

ΜΕΛΗ : ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θεόδωρος, Δρ. ΛΕΦΑΚΗΣ Λέανδρος, ΜΑΝΩΛΗΣ Χρήστος, Δρ. ΣΤΡΙΓΚΑΣ Αθανάσιος, ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Γεράσιμος