ΕΘΝΟΑ : Πρόσκληση ενδιαφέροντος Ελληνογερμανικών ανταλλαγών στον αθλητισμό

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, (ΕΘΝΟΑ) είναι ο συντονιστής του προγράμματος Ελληνογερμανικών ανταλλαγών για τη Νεολαία, το οποίο στοχεύει στην στήριξη των ανταλλαγών νέων από τη Γερμανία και την Ελλάδα στον αθλητισμό με στόχο την υλοποίηση κοινών δράσεων μέσω του οποίου επιχορηγούνται δράσεις πολιτιστικών και αθλητικών θεμάτων.Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και σε συνέχεια της ίδρυσης του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (ΕΓΙΝ) τον Απρίλιο του 2021, το πρόγραμμα των ανταλλαγών Νέων στον αθλητισμό συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία.

Η συμμετοχή αφορά σε οργανώσεις νέων, συλλόγους, σχολεία, σωματεία και οργανωμένες αθλητικές ομάδες από Ελληνικής πλευράς, των οποίων η συμμετοχή επιχορηγείται από το ΕΓΙΝ.

Όσα σωματεία επιθυμούν, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η 27η Οκτωβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΘΝΟΑ για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ΕΘΝΟΑ, (κ. Ντενίζ Παναγοπούλου), τηλ 210 6878912 η 210 6878815, e-mail: hoa@ethnoa.org