Ειδικό Πρόγραμμα για την Στήριξη των Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας για το Πρόγραμμα Ελληνογερμανικής Συνεργασίας για τη Νεολαία…

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.), ως εθνικός συντονιστής του Προγράμματος Ελληνογερμανικής Συνεργασίας για τη Νεολαία, το οποίο στοχεύει στην στήριξη ανταλλαγών νέων και συμβούλων νέων από την Ελλάδα και την Γερμανία με στόχο την υλοποίηση κοινών δράσεων και μέσω του οποίου επιχορηγούνται δράσεις: πολιτιστικών θεμάτων,  αθλητικών θεμάτων (οι οποίες προωθούν και τα πολιτιστικά στοιχεία των δύο χωρών), δράσεις σε τόπους κοινής μνήμης, δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής νέων αθλητών και αθλητριών ή ομάδων στο «Ειδικό Πρόγραμμα για την Στήριξη των Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων». Η συμμετοχή αφορά σε  οργανώσεις νέων, συλλόγους, σχολεία, σωματεία και οργανωμένες αθλητικές ομάδες από Ελληνικής πλευράς, των οποίων η συμμετοχή επιχορηγείται από το Πρόγραμμα.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα η 15 Οκτ 18. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΘΝ.Ο.Α. για περισσότερες πληροφορίας (κ. Ντενίζ Παναγοπούλου, τηλ. 210 6878912,  κ. Γιώργος Μπεμπέτσος , τηλ. 210 6878815 , emailhoa@ethnoa.org).