Ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής ΓΓΑ και Ταεκβοντό

Ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής ΓΓΑ και Ταεκβοντό

Ισχύουν οι γενικές οδηγίες ασφαλούς άσκησης τις οποίες συνέταξε η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,  και συμπληρωματικά οι ειδικές οδηγίες οι οποίες προτείνονται από τις ομοσπονδίες κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των μελών της ως άνω Επιτροπής και αναρτώνται, ανά άθλημα, στην παρούσα ενότητα. Οι συγκεκριμένες οδηγίες θα επικαιροποιούνται, όταν απαιτείται.

Ειδικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ταεκβοντό