ΕΛΟΤ – Αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν ψήφισης του νέου Αθλητικού Νομοσχεδίου στις 19.06.2021, αναβάλλεται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 29.06.2021.

Στο νέο Αθλητικό Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, μνημονεύεται ότι τα σωματεία – μέλη, οι Ενώσεις και οι Ομοσπονδίες μπορούν να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους έως τις 30.06.2022. Επίσης στο εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επί πλέον διατάξεις από τις ήδη υπάρχουσες και συνεπώς θα πρέπει να συγκληθεί εκ νέου Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ώστε να συμπεριληφθούν οι νεότερες ψηφισθείσες αλλαγές.

Η συζήτηση για την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είχε συζητηθεί και συμφωνηθεί ομόφωνα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Τ. στις 28.04.2021, υπό την προϋπόθεση πως θα δοθεί παράταση τροποποίησης των Καταστατικών των Αθλητικών Φορέων.