Ενημέρωση για ετήσια συνδρομή ΕΛΟΤ

Σας ενημερώνουμε ότι η ετήσια συνδρομή σωματείου – μέλους στην ΕΛ.Ο.Τ. για το έτος 2023 ανέρχεται στο ποσό των 250,00 ευρώ και θα πρέπει να καταβάλλετε τον 1ο μήνα εκάστου έτους ή πριν την διεξαγωγή προγραμματισμένης διοργάνωσης είτε της ΕΛ.Ο.Τ., είτε των Ενώσεών της.

Το ανωτέρω ποσό της ετήσιας συνδρομής θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξής αιτιολογία «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ….», να κατατίθεται στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού της ΕΛ.Ο.Τ.: ΙΒΑΝ GR 6301715770006577105152814, Τράπεζα Πειραιώς και να μας γνωστοποιείτε την πληρωμή (αντίγραφο καταθετηρίου) στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΛ.Ο.Τ. : info@elot-tkd.gr

Τέλος όσα σωματεία – μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. οφείλουν συνδρομές παρελθόντων ετών θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023.