Εξετάσεις DAN : Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως μέχρι και την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, πρόταση του σωματείου σας που αφορά αθλητές–αθλήτριές σας, που προτίθενται να λάβουν μέρος στις προαγωγικές εξετάσεις μαύρων ζωνών για τη θερινή εξεταστική περίοδο.Η γνωστοποίηση θα περιλαμβάνει μόνο τον συνολικό αριθμό αθλητών –αθλητριών, ανά βαθμό Νταν, που επιθυμούν να εξεταστούν.