Και εγένετο «Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ταεκβοντό»

Ανακοινώνεται, μετά την έγκριση της από την αρμόδια δικαστική αρχή, η ίδρυση και λειτουργία της νέας επαγγελματικής ένωσης προπονητών Ταεκβοντό με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ταεκβοντό» (Π.Ε.Π.ΤΑ).

Η νέα αυτή επαγγελματική οργάνωση, ως πλέον και αποκλειστικός συνομιλητής με την ΕΛΟΤ, απετέλεσε κατ’ ουσία προϊόν συσσωμάτωσης δύο υπαρχουσών ενώσεων προπονητών (ΠΑ.Σ.Π.Ο.Α.Τ. και Π.Ε.Δ.Π.Ο.Τ.) όπου αποφάσισαν την ενοποίηση τους ώστε να αποτελεί τον φορέα εκπροσώπησης των Προπονητών και επίσημο πλέον συνομιλητή με την Ομοσπονδία, σύμφωνα με τις επιταγές του αθλητικού νόμου. Ως προεδρεύων της προσωρινής διοίκησης της νεοσύστατης επαγγελματικής οργάνωσης ορίσθηκε ο κ. Ιωάννης Γκόβας.

Ευχή όλων αποτελεί η θέληση όλων των εμπλεκομένων με το άθλημα η υγιής επικοινωνία με την Ομοσπονδία με μοναδικό σκοπό την βέλτιστη καλλιέργεια του αθλήματος.