Λίστα απαγορευμένων ουσιών : Διαδικτυακό σεμινάριο από τον WADA

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του WADA για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χρήση Εξαιρουμένων Θεραπευτικών Ουσιών (TUEs) μεταξύ των Αθλητών και από τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα, ο WADA θα φιλοξενήσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τη λίστα απαγορευμένων ουσιών, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στις 16:00, στα αγγλικά (με ταυτόχρονη μετάφραση στα γαλλικά και τα ισπανικά).

Το διαδικτυακό σεμινάριο στοχεύει να παρέχει μια επισκόπηση των βασικών στοιχείων της Απαγορευμένης Λίστας και των TUEs με ορισμένα παραδείγματα και περιπτώσεις.

Η εγγραφή μπορεί να γίνει μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_phv30Nf3Q2u_J1ao0RJrDA