Οδηγία προς τα σωματεία-μέλη της ΕΛΟΤ σχετικά με τη χρήση των Ολυμπιακών Συμβόλων

Οδηγία προς τα σωματεία-μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό, σχετικά με τη χρήση των Ολυμπιακών Συμβόλων, απέστειλε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Σύμφωνα με αυτήν, η χρήση των Ολυμπιακών Κύκλων, «απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «έχει την υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των Ολυμπιακών Συμβόλων στην Ελλάδα».
Στη σχετική οδηγία, τα σωματεία-μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό καλούνται «να αφαιρέσουν το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων από οποιοδήποτε μέσο το χρησιμοποιούν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η ΕΟΕ θα είναι υποχρεωμένη να λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα».