Οδηγίες και δικαιολογητικά για τη Σχολή Προπονητών Γ` κατηγορίας

Η Σχολή Προπονητών ταεκβοντό Γ` κατηγoρίας, θα λειτουργήσει από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Για να μπορέσει να συμμετάσχει κάποιος στη Σχολή Προπονητών, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών είναι αποκλειστικά το διάστημα από 20 Οκτωβρίου έως 20 Νοεμβρίου 2017.

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όσα μαθήματα περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Σχολών τους. Αυτό αποδεικνύεται από τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας του οικείου ιδρύματος.

Ενδεικτική ημερομηνία τυπικής έναρξης της Σχολής είναι η 27η Ιανουαρίου 2018 και τα α μαθήματα θα πραγματοποιούνται κυρίως Σαββατοκύριακα.

Η Ιατρική Βεβαίωση χορηγείται από Ιδιώτη Ιατρό Παθολόγο ή  Γενικής Ιατρικής ή από Δημόσιο Νοσοκομείο. Η Βεβαίωση δεν πρέπει να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Πρέπει να αναγράφεται πάνω σε αυτήν η ημερομηνία έκδοσής της καθώς και να είναι ευκρινής η σφραγίδα του Ιατρού (να συμπληρώνεται το σχετικό υπόδειγμα Ιατρικής Βεβαίωσης).

Οι συμμετέχοντες, με την κατάθεση της αίτησης για την βεβαίωση εμπειρίας στην Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό, θα πρέπει να καταβάλλουν και το ποσό των 250 ευρώ παράβολο (όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ), στον παρακάτω λογαριασμό της ΕΛΟΤ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6577-105152-814

Για να δείτε τις οδηγίες αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πατήστε εδώ