Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, αναφορικά με τη δυναμική των αθλητών – αθλητριών σας, που προτίθενται να λάβουν μέρος στις προαγωγικές εξετάσεις μαύρων ζωνών για τη θερινή εξεταστική περίοδο.

Η γνωστοποίηση θα περιλαμβάνει μόνον τον συνολικό αριθμό αθλητών – αθλητριών, ανά βαθμό Νταν, που επιθυμούν να εξεταστούν