Σεμινάρια ενημέρωσης προπονητών και διαιτητών & εξετάσεις

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει σεμινάριο ενημέρωσης προπονητών και διαιτητών…

Αναλυτικά:
– Σεμινάριο Ενημέρωσης Προπονητών που ανήκουν σε σωματεία – μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. και δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια της Ένωσης Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος στις 9 Φεβρουαρίου καθώς και σεμινάριο Ενημέρωσης – εξετάσεις νέων Διαιτητών και ενημέρωσης Eν Ενεργεία Διαιτητών ΕΤΑΒΕ στις 09 & 10 του ίδιου μήνα.

– Σεμινάριο Ενημέρωσης Προπονητών που ανήκουν σε σωματεία – μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. και δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια της Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος στις 9 Μαρτίου καθώς και σεμινάριο Ενημέρωσης – εξετάσεις νέων Διαιτητών και ενημέρωσης Eν Ενεργεία Διαιτητών ΕΤΑΝΕ στις 09 & 10 του ίδιου μήνα.

Οι προκηρύξεις της ΕΛΟΤ:

Σεμινάριο διαιτησίας

Σεμινάριο προπονητών