Σεμινάρια προπονητών World Taekwondo : Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Η ΕΛ.Ο.Τ. προτίθεται να διοργανώσει διαδικτυακά σεμινάριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας W.T. υπό τον τίτλο «W.T. Online International Coach Certification Course (Level I)». Ο τρόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα λάβει χώρα με ηλεκτρονική σύνδεση (on line).

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (.docx)