Στοιχεία σωματείων στο πλαίσιο εγγραφής αθλητικών ομοσπονδιών στο ΜΑΦ

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με έγγραφό της, ζητάει από την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό, στοιχεία των σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της, στο πλαίσιο εγγραφής αθλητικών Ομοσπονδιών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.) – Καθορισμός στοιχείων που απαιτείται να καταχωρίζονται από τις αθλητικές ομοσπονδίες για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 – σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. 42709/Β558/6-2-2023.

Ως εκ τούτου, καλούνται όλα τα σωματεία – μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό, να προσκομίσουν μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 στην ΕΛ.Ο.Τ. τα εξής :

  1. Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών, από το οποίο θα προκύπτει η ισχύουσα και ακριβής επωνυμία του σωματείου,
  2. Γνωστοποίηση Α.Φ.Μ. σωματείου (σε διαβιβαστικό το οποίο θα φέρει την υπογραφή και τα ονοματεπώνυμα του εν ενεργεία προέδρου και γενικού γραμματέα).